Unique Peninsula

Göl Yalıları

Bir göl etrafında içe dönük yalı villalardan oluşan ahşap görü- nümlü yapı gruplarından oluşmaktadır.

Evlerin önünden doğrudan suya girilebilen, hatta suyun göllerin içe giren uzantılarında özel, gözlerden uzak yüzme imkanı sağ- layan ve güneşlenebilen bu özgün yerleşme parçalarıyla projeye yüksek bir değer kazandırılmıştır.

Mahremiyet ve suya yakınlık, muhafazakar görüşlü ailelere ara- dıkları yaşam tarzını sağlayacaktır.

Gölün ortasındaki sıra adalar, iki tarafın birbirini görmesini en- gelleyen ağaç ve bitkilerle çevrili restoran, kahvaltı yeri, lap ha- vuzu gibi toplu hizmetlere ayrılmıştır.

Göl için yükseltilen arazinin etrafındaki yol boyu altında geniş bir garaj planlanmıştır

Yalı esprisini vurgulamak için yapılar ve deckler ahşap kaplama yapılacaktır.