Unique Peninsula

Marina Tesisleri

Marina, ülkemizde alışılagelmişin tersine belde halkıyla yaşayan bir çekim merkezi olarak düşünülmüştür.

Fransa, İtalya kıyılarındaki marinalar gibi canlı bir pazar, sahil bo- yunca yeme - içme alanları olacaktır. İç yollar, butikler, marka dük- kanlarla canlılık kazandırmaktadır.

Marina tesisleri, Fransız sahil şehirlerinin denizi teknelerle şenlendi- ren, gerek yerleşme sakinleri, gerekse denizden gelen tekne sahipleri için denizle karanın birleştiği noktada şenlikli bir merkez oluştura- cak, bunu özgün yerel Ege kıyı mimarisiyle tamamlayacaktır.

Yerleşme de konut sahibi, özellikle bu kişilerden yat sahibi olanların profilleri, bölgeyi özgün bir yer haline getirecektir.

Yunan adalarıyla rekabet edebilecek girdileri sağlayacaktır. Aynı za- manda kıyı kullanımını özelleştiren imkanları beraberinde getiren Marinanın tam teşkilatlı çekek yeri, havuzlu yat kulübü yabancıların Ege’de bir ev sahibi olma taleplerini pompalayacaktır.

Yerleşmedeki villaların her türlü zevk ve talebe hitap etmesi bu zen- gin geleceği sağlayacaktır. Tesisin denize kapısını oluşturan marina, yerleşmenin bir tür dünyaya açılan kapısı olacaktır.