Unique Peninsula

Resort


Arazi eğiminin oldukça uygun olduğu kıyı bölgesinde ultra- lüks olarak planlanmıştır.

Arazi eğimine uyumlu şekilde sıra lüks odaların önlerinde, doğrudan girebilecek havuzlar kademeyi tamamlamaktadır.

Giriş holü üçlü kademelenmeye paraleldir.

Lobi ve lobi bar kademesi ve en önde butik dükkanların ara- sından geçilerek varılan iki kademeli, üst de manzaralı ana lobi olmak üzere altında etrafı soğuk havalarda havuz başı olarak kullanılan bir tür kapalı göl bulunan alt kademe bu- lunmaktadır.

Bu yapı sularla çevrili olup bu grubun etrafında da iki resto- ran grubu yer almaktadır.

Bunlardan biri çocuklu ailelerin kullanımına, diğeri ise ço- cuk gürültüsünden uzak tatil geçirmek isteyenlere dönük olup, iki kanat belirlenen disiplini iki tarafta da sürdürmek- tedir.

Bir yarı kapalı amfi konulmuştur.

Aile bölümünde yer alacak gece kulübü, sessiz bölümde gece eğlence yeri olarak hizmet verecektir.

Denize uzaklığı nedeniyle, otel hizmetleriyle kumsal arasın- da göl üstünde barı ve öğlen snack’leri için ayrı bölümden oluşan, ağaçlarla çevrili bir tür çöl içinde vaha oluşturulmuştur.