Unique Peninsula

Rezidanslar

Evin bakımını minimalize eden ve önlerindeki arkatlı yollardan kıyı hizmetlerine ulaşılan, arkatlı yaya yolu üstü sıra evler eski mimarimizin birçok değerli özelliklerine sahip yaşam tarzı zengin birimlerden oluşmaktadır. Evin arkatlı yoldan girişinde kısmen üstündeki yapıyla gölgelikli bir bah- çeyle karşılaşmaktadır. Buranın serinliğinde bütün bir günü geçirme olanağı olacaktır.

Barbekü yeri, wc gibi minimal hizmet alanları, eskilerin günü geçirdikleri hatta misafir kabul ettik- leri yeşil, çiçeklerle çevrili serin mekanlar, bu evleri değerli kılan özelliklerden biridir.

Ayrıca arkatlı yoldan gene aynı serinlikle ve trafik yollarının altından geçerek merkez ve marina aktivitelerine varılabilmektedir.

Manzara gören mekanlar, yokuş üzerindeki yapıların tepesinde oluşturulan balkon – teraslarla sağ- lanacaktır.

Trafik, evin arkasındaki yoldan sağlanmakta, arabaların bu yoldan bahçenin altına park etme olanağı bulmaktadırlar. Yerleşmenin bütün yaya ulaşımı, kıyı tesislerine, marinaya bu yollarla yapılacaktır.